ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Στο παρακάτω έγγραφο, μορφής .pdf, μπορείτε να αναγνώσετε το πλήρες και ενημερωμένο καταστατικό του Συλλόγου Αποφοίτων CGS, όπως αυτό ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιου του συλλόγου της διετίας 2016-2018