Διοικητικό Συμβούλιο 2024-2026

Πρόεδρος
Κωστής Ορφανός
Μέλος
Κωνσταντίνος Αρλετής
Αντιπρόεδρος
Μανώλης Συλιγνάκης
Μέλος
Αγγελική Ζωγραφάκη
Ταμίας
Σοφία Κοκκίνη
Μέλος
Φαίδρα Λεοντή
Γενικός Γραμματέας
Χριστίνα Χατζηγεωργίου
Μέλος
Ζωή Κοντούλη -Περτέση
Ειδικός Γραμματέας
Βάλια Νούσια
Μέλος
Αντρέας Μοσχοβίτης
  Μέλος
Δημήτρης Ρογκάλας
Κωστής Ορφανός
Πρόεδρος
Απόφοιτος 1988
Βιογραφικό
Μανώλης Συλιγνάκης
Αντιπρόεδρος
Απόφοιτος 1989
Βιογραφικό
Σοφία Κοκκίνη
Ταμίας
Απόφοιτη 1999
Βιογραφικό
Χριστίνα Χατζηγεωργίου
Γενικός Γραμματέας
Απόφοιτη 1997
Βιογραφικό
Βάλια Νούσια
Ειδικός Γραμματέας
Απόφοιτη 1997
Βιογραφικό
Κωνσταντίνος Αρλετής
Μέλος
Απόφοιτος 2001
Βιογραφικό
Αγγελική Ζωγραφάκη
Μέλος
Απόφοιτη 1995
Βιογραφικό
Φαίδρα Λεοντή
Μέλος
Απόφοιτη 1997
Βιογραφικό
Ζωή Κοντούλη -Περτέση
Μέλος
Απόφοιτη 2014
Βιογραφικό
Αντρέας Μοσχοβίτης
Μέλος
Απόφοιτος 2015
Βιογραφικό
Δημήτρης Ρογκάλας
Μέλος - Απόφοιτος 2000
Απόφοιτος 2000
Βιογραφικό