ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Παρακαλούμε πατήστε το παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας CGS, εάν επιθυμείτε να διαβάσετε την ιστορία του.